ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ - 2.5 x 1.6 cm, ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ - 2.5 x 1.6 cm, ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ)

ΣΗΜΑ ΜΟΤΙΦ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ - 2.5 x 1.6 cm, ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ)