ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ -  6,5 x 4,5 cm, ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ - 6,5 x 4,5 cm, ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ -  6,5 x 4,5 cm, ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ)